De impact van Oikocredit tijdens de Corona-pandemie

De impact van Oikocredit tijdens de Corona-pandemie

Ging Ledesma

Toelichting over de impact van Oikocredit tijdens de Corona-pandemie door Ging Ledesma, Director of Social Performance Innovation, tijdens de Algemene Vergadering van Oikocredit België op 15 mei 2021.

Speel de video hieronder af om de opname van de presentatie te bekijken of lees een samenvatting in dit artikel. 

Samenvatting van de presentatie

“Overal ter wereld hebben mensen door Corona hun baan verloren, zijn bedrijven ten onder gegaan, hebben gezinnen moeite gehad om het hoofd boven water te houden. In de landbouw zijn partners getuige geweest van verstoorde toeleveringsketens, een tekort aan arbeidskrachten voor het plant- of oogstseizoen, verminderde toegang tot markten en stijgende prijzen van basisproducten.

Als we kijken naar de specifieke sectoren waarin Oikocredit werkt, zien we dat veel microfinancieringsklanten, vooral in stedelijke gebieden, niet in staat zijn geweest om hun bedrijf te runnen, een inkomen te genereren en moeite hebben om leningen terug te betalen. In het algemeen zijn de mensen en gemeenschappen met lage inkomens, een prioritaire doelgroep voor Oikocredit en haar partners, bijzonder kwetsbaar geweest. En terwijl velen van ons een sociale of economische buffer hebben om ons door deze moeilijke tijden heen te helpen, hebben arme mensen niet dezelfde vangnetten en hebben ze moeite om te reageren en overeind te blijven.

AP The Japan Times 18 juni 2020

De economische crisis als gevolg van Covid-19 laat zich voelen. De Cambodjaanse economie zal naar verwachting een van de zwaarst getroffen regio’s zijn. Ongeveer een derde van de 600 kledingfabrieken in Cambodja is gesloten. Duizenden arbeiders verloren hun baan. De overheidssteun komt maar traag op gang. Ook klanten van onze partner Chamroeun en hun gezinnen zijn getroffen.

Hoe heeft Oikocredit gereageerd?

  • Focus op bestaande partners. Tijdelijk geen nieuwe partners, om de risico's te beperken die we zouden lopen bij het financieren van nieuwe organisaties die we nog niet zo goed kennen. Dat stelt ons in staat onze aandacht te richten op het ondersteunen van bestaande partners. Stilaan zijn er nu terug nieuwe partners.
  • Regelmatig gesprek met partners over de mogelijke gevolgen van de crisis, meer dan vóór de pandemie.
  • Financiële ondersteuning mogelijk maken: we gaan ervan uit dat partners om financiële steun vragen en hebben snelle goedkeuringsprocessen ontwikkeld om partners in nood te helpen, bijvoorbeeld als ze om uitstel van betaling vragen. We hebben onze processen aangepast om herfinancieringen, herschikkingen en herstructureringen sneller te kunnen goedkeuren.
  • Ook hebben we partners ondersteund met een speciale rubriek op onze website met informatie die hen kan helpen om de crisis het hoofd te bieden. We hebben bijvoorbeeld een reeks workshops gegeven over het beheer van cashflows en de herziening van bedrijfscontinuïteitsplannen.
  • En we hebben trainingen/webinars voor partners aangeboden: CEO-partnerplatform, webinar over voedsel-zekerheid en landbouw, samenwerking met sectorgenoten over garanties voor rurale microfinancierings-instellingen. Veel partners lieten onze weten dat ze dit erg op prijs stelden.
  • Daarnaast hebben we ook het “Corona Solidariteits-fonds” opgezet, dat veel klanten van partners in de informele sector en in gemeenschappen met lage inkomens geholpen heeft met voorlichting. Ook werden de kosten van sanitaire voorzieningen en beschermende uitrusting door Oikocredit betaald.

ADVA-NG-03

Enkele voorbeelden van Oikocredits impact tijdens de Coronapandemie

Onze partner Chamroen in Cambodja

Als reactie op de moeilijke situatie waarin de gezinnen en klanten van Chamroeun zich bevinden, hebben ze de leningen aan hun klanten geherstructureerd, verleenden ze uitstel van terugbetaling, werden heffingen verlaagd of kwijtgescholden, was er een voedselzekerheidsactie en werd een sociale noodlening verstrekt. Maar Chamroen wilde meer doen.

Er werd een programma ontwikkeld waarbij gratis advies gegeven werd over bedrijfsontwikkeling. Zo werden gezinnen geholpen om na te denken over nieuwe economische activiteiten en ze op te starten. In totaal profiteren 400 deelnemers van dit programma, dat ook wordt gesteund door de Oikocredit.

Chamroeun

Onze partner Karongi Tea Factory in Rwanda

Een ander voorbeeld op het vlak van capaciteitsopbouw dat Oikocredit vorig jaar, ondanks de pandemie, opstartte, was een project met het familiebedrijf Karongi Tea Factory.

In Rwanda wordt thee, samen met koffie, erkend als een middel om extreme armoede in afgelegen plattelandsgebieden te bestrijden. De meeste theefabrieken hebben een eigen theeplantage, maar zij zijn ook afhankelijk van theebladeren die worden geleverd door kleine boeren en coöperaties uit de buurt. Zo ook in het district Karongi in West-Rwanda. Enkele jaren geleden kocht de Mutangana familie de theefabriek van de overheid. Zij kregen een lening van Oikocredit en renoveerden de theeverwerkingsfabriek. De eigenaars wilden zorgen voor betere levensomstandigheden van de gezinnen in dit afgelegen gebied. De coöperatie van boeren in het gebied kon echter niet voldoende theebladeren leveren. De boeren wilden graag diversifiëren en thee introduceren op hun percelen, maar zij konden zich de prijs van zaailingen niet veroorloven en wisten niet hoe zij eraan moesten beginnen.

In 2020 zette Oikocredit mee zijn schouders onder het theekwekerijproject. Er zouden 2 miljoen theeplantjes worden verdeeld aan 2000 boeren. De theefabriek draagt 25% van de kosten van elke zaailing en de coöperaties betalen 5%. De boeren staan in voor de kosten voor het bouwrijp maken van de grond en het vervoer van de zaailingen naar hun boerderijen. Oikocredit levert een consultant voor begeleiding en opleiding van 2000 boeren op het gebied van onder andere duurzaam beheer van de theeoogst, plukken en leveren van theebladeren en strategieën voor landgebruik.

KARO-RW-22

Financiële resultaten Oikocredit Internationaal

Hierna lichtte Ging Ledesma de financiële resultaten van Oikocredit Internationaal toe. Die kan u ook lezen in dit artikel over het jaarverslag en in het Annual Report (Engelstalig - download). In de opname van de presentatie worden de financiële resultaten van Oikocredit Internationaal besproken vanaf 2:41 of via deze link.

Vooruitblik

Wij hebben grote plannen voor 2021, maar beseffen dat het komende jaar nog heel onzeker is. Toch verwachten wij dat 2021 een jaar van herstel wordt, hoewel de economische opleving in veel van onze focuslanden relatief traag verloopt. Doordat wij dicht bij onze partners staan, zullen wij goed moeten inspelen op kansen, naarmate de lokale economieën zich herstellen. Op die manier kunnen wij de economische opleving stimuleren.

Het is echter zeer waarschijnlijk dat de armoede in veel gemeenschappen met lage inkomens dit jaar zal toenemen. De verbeterde samenwerking tussen sociale investeerders die in 2020 heeft plaatsgevonden, moet ons helpen onze inspanningen op elkaar af te stemmen om sociale impact te realiseren.

Naarmate de crisis afneemt, zullen wij onze liquiditeit tot een meer normaal niveau terugbrengen en daarmee de groei van de portefeuille voor ontwikkelingsfinanciering financieren. Halverwege dit jaar zullen we meer weten over het post-coronaviruslandschap, en eind 2021 verwachten we weer winstgevend te zijn. Dit betekent niet noodzakelijk dat onze inkomsten hoog genoeg zullen zijn om in 2021 een dividend uit te keren. Maar ondanks alle onzekerheid hebben we goede hoop en ambities dat we dit jaar het licht aan het eind van de tunnel zullen zien. Ook hebben we goede hoop en ambities dat de nieuwe strategie voor 2022-2026 waaraan we werken, een goed begin zal zijn van een nieuwe koers bij het voortzetten van de missie van Oikocredit."

« Terug