Symposium

Investeren in het klimaat:
Is uw investeringsplan ook een klimaatplan?

Zaterdag 13 mei 2017, 10-13u
Ephec, Konrad Adenauerlaan 3, 1200 Brussel


Weten we waar ons geld aan het werk is? En waarvoor? En voor wie?
Houdt het de economie van gisteren in stand? 
Of ondersteunt het de sectoren van de toekomst?

In het Akkoord van Parijs engageerden de wereldleiders zich om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde “flink onder de 2°C te houden, met inspanningen om 1,5°C als streefdoel te bereiken”. Dit engagement luidt het einde in van het gebruik van fossiele brandstoffen, de grootste oorzaak van de klimaatverandering.

De groeiende internationale divestment-beweging ijvert voor het terugtrekken van investeringen uit fossiele brandstoffen en het geld te herinvesteren in een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving.

Veel christelijke organisaties en instellingen hebben al een lange traditie van ethisch bankieren. Geïnspireerd door de oproep tot actie in de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus, denken ze vandaag na over de economische activiteiten waarin hun geld geïnvesteerd wordt. Ook de internationale zakenwereld is al een tijdje bezig analyses te maken en investeringen in fossiele energie af te stoten. En de overheden volgen deze trend. In Ierland besliste het parlement op 27 januari om het eerste land te worden dat volledig desinvesteert uit de fossiele sector.

Ecokerk en Oikocredit brengen in dit symposium stemmen uit het bedrijfsleven, christelijke organisaties en de klimaatbeweging samen rond één vraag: 
hoe maak je van je investeringsplan ook een klimaatplan?


Programma

Inleiding
Met dit symposium sluiten Oikocredit en Ecokerk zich aan bij een geheel van internationale  campagnes, zoals die van de divestment-beweging, de Klimaatcoalitie en de Global Catholic Climate Movement. Karel Malfliet (Ecokerk) en Johan Elsen (Oikocredit) schetsen inleidend het kader.

Presentatie 

Van droom naar daad: David Ten Kroode, Renewable Energy Manager bij Oikocredit, gaat in op de concrete projecten die door Oikocredit gesteund worden. 

Debat 
met diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, middenveld, christelijke organisaties en de klimaatbeweging, waaronder Rik Torfs (KULeuven), Laurien Spruyt (Klimaatcoalitie), David Ten Kroode (Oikocredit) en de synode van de Verenigde Protestantse Kerk België

gemodereerd door Alma De Walssche (MO*)


Wilt u erbij zijn? Schrijf u dan in, voor 5 mei, via deze link.
De deelname is gratis. Na het symposium is er mogelijkheid deel te nemen aan een lunch aan €10 pp.

Suivez-nous sur: